Empreses

“Es coneix més una persona en una hora de joc que en un any de conversa” - Platón

La metodologia de Lego Serious Play permet a la seva organització aflorar el potencial ocult dels seus empleats, es tracta d’una formació innovadora destinada a la millora de la innovació i l’exercici empresarial, a l’adquisició de les Habilitats per al Secle XXI.

Propicia el diàleg efectiu i assertiu entre tots els integrants de la organització, independentment del seu status o posició i està enfocat a la resolució de problemes.

Oferim cursos in-company, dissenyats a la mida de les seves necessitats.