Innovació i iniciativa
Assumir els reptes com oportunitats per crear i innovar, prioritzar les soluciones en funció de l'objectiu perseguit: rapidesa, solidesa, fiabilitat. Ensenyar a emprendre.
Tolerància a la frustració
Comprendre que els errors formen part del procés d'aprenentatge, assumir el fracàs com una etapa més, necessària per la consecució de l'èxit.
Esperit crític
Analitzar i avaluar l'estructura i consistència de les diferents alternatives per arribar a la solució o posició més raonable i justificada, pensar per un mateix, ser objectiu.
Lideratge i visió de futur
Aprendre a comunicar de forma assertiva, ajudar a avançar als altres, influir en la presa de decisions, adquirir i compartir una visió global i a llarg termini.
Treball en equip
El resultat creix exponencialment quan es comparteixen idees i coneixements, quan s'uneixen esforços, aptituds i habilitats que es complementen.
Ordre i organització
Aprendre a gestionar el temps, organitzar i distribuir les tasques de la forma més eficient i coordinada. Aprofundir en el compromís i la implicació en la resolució de problemes.